Translate
Home
Family
   B.K.F.
   Bouten-tak
   H.Bastert-tak
   van Hoytema-tak
   JF.Bastert-tak
   Duyvené-de Wit-tak
   New generation
   Interviews
   Reunions
   Travels
   Eenhoorn
   Lezingen
   Heros
Communicatie
New(s)
Guestbook
Links
Contact
Sitemap


vorige pagina

Plato


De volgelingen namen in kleine groepjes de wijk naar Eturie, Egypte en Griekenland, en zo vonden hun ideeën en riten hun weg naar alle landen rond het middelandse zeebekken. Plato heeft door deze gang van zaken kennis genomen van de Pythagoreische zienswijzen, waar hij sterk door zou worden beïnvloed. Hij schijnt in het bezit te zijn geweest van geheime boeken die door Philolaos van Crotona, een beroemd pythagoreisch filosoof en lid van de grote bond van Croton, aan het einde van de 5-e eeuw aan de Tyran van Syracruse waren verkocht. Phylolaos is voor dit vergrijp, dat aan hoogverraad grensde, uit de broederschap verstoten, maar juist door dit misdijf zijn de ethische en methaphysische gedachten, na verwerking door het genie van Plato, wereldkundig geworden. Later zou het Christendom hierdoor diepgaand worden beinvloed. Ook de ideeen van Zarathustra, die door de Chaldese wijzen waren verspreid en bij wie Pythagoras zijn leerjaren had doorgebracht, konden langs deze weg het Christendom bevruchten. 

Toch stierf de beweging langzaam uit, na nog een bloeiperiode te hebben gehad in Plato's tijd, onder de roemrijke leiding van Archutas van Tarente, die in deze plaats in Zuid Italie weer een nieuwe Pythagoreische republiek had gesticht. 

Plato heeft daar lange tijd aan deel genomen en het was ook in Tarente dat het verzoek hem bereikte van de Tyran van Syracuse: om de ideeën die hij in zijn geschrift "Politeia" (de Staat) had verwerkt, nu in de praktijk te komen brengen. Toen echter de jonge zoon van Dionysius aan de macht kwam bleek helaas dat het college van filosofen, die volgens Plato de enige juiste regeerders waren in een ideale staat, niet opgewassen waren tegen de krijgsmacht van de fanatieke vorstenzoon. 

Plato werd in de gevangenis geworpen en slechts de tussenkomst van Archytas van Tarente, die hem met een groot oorlogsschip kwam opeisen, voorkwam een zekere ondergang. De grote vriend van Plato, de oom van de jonge Tyran, werd wel vermoord. De schipbreuk van de poging om een staat te regeren gebaseerd op en geleid door hoge Pytagoreische idealen, gaf aan deze ideeenwereld de nekslag.

Plato keerde terug naar Athene en de Zuid Italiaanse Bond liep ten einde. 

Maar het vuur bleef smeulende, en toen in de 1-e eeuw voor Chr. een golf van godsdienstige vernieuwing oprees, kwam ook het Pythagorisme, verrijkt met Orphische en Platoonse ideeen, als Nieuw-Phytagorisme weer te voorschijn in het Rome van die dagen. De ondergrondse basiliek bij Porta Maggiore in Rome, waar ik een andere keer iets over hoop te vertellen ( Eenhoorn no.6 , JK) en die door een toeval werd ontdekt, is daar de best bewaarde getuige van.